SMARTKIDS Velké Přílepy    Jazykové bilingvní předškolní zařízení

 
 
 

Česko-anglická výuka

S dětmi každý den pracují anglicky mluvící učitelky a česky mluvící učitelka. Snažíme se, aby si děti osvojily zábavnou formou základní fráze z anglického jazyka. Využíváme k tomu běžné denní činnosti - při servírování svačinek, oblékání a nejvíce během hry.
 
Chceme, aby si děti osvojily jazyk formou prožitku a dokázaly přirozeně a spontánně reagovat. Kromě anglického jazyka mají děti pravidelnou výuku ruského a německého jazyka s rodilými mluvčími. Každé ráno společně zpíváme za doprovodu hudebních nástrojů české lidové písničky ale i anglické a ruské písně..